Airline Transport Pilot License (ATPL) Theory Course

Các ATPL Theory Course được thiết kế để cung cấp cho học viên đủ kiến ​​thức lý thuyết để đủ điều kiện cho ATPL Certification. Đây là một khóa học dựa trên máy tính có thể được thực hiện ngoài trang web. Thời lượng của khóa học là khoảng 50 ngày.

Admission and Application Requirements

  • Resume with a breakdown of logged flight time and type ratings
  • Pilot logbook with at least 200 hours of logged actual flight time
  • Pilot licenses
  • NTC license
  • Ground School Certificate
  • Class 1 Medical Certificate
  • At least Level 4 in CAAP English Language Proficiency (ELP) Certificate
  • Passport
  • Two copies of 2”x 2” ID photos

Sẵn sàng để trở thành phi công?

error: Content is protected !!