×
 
 

Airline Transport Pilot License (ATPL) Theory Course

Các ATPL Theory Course được thiết kế để cung cấp cho học viên đủ kiến ​​thức lý thuyết để đủ điều kiện cho ATPL Certification. Đây là một khóa học dựa trên máy tính có thể được thực hiện ngoài trang web. Thời lượng của khóa học là khoảng 50 ngày.

<div class="courses_"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="courses_col"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h2>Yêu Cầu Nhập Học và đăng ký</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Hồ sơ cá nhân với sự cố về thời gian chuyến bay và loại xếp hạng đã đăng nhập</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Nhật ký thí điểm với thời gian bay thực tế ít nhất 200 giờ</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Giấy phép thí điểm</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Giấy phép NTC</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Căn cứ Chứng chỉ trường học</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Giấy chứng nhận y tế loại 1</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Ít nhất cấp 4 về chứng chỉ tiếng Anh CAAP (ELP)</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Hộ chiếu</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Hai (2) miếng ảnh 2 "x 2" ID</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="courses_col"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="https://aag.aero/wp-content/uploads/2018/05/atpl.jpg"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Sẵn sàng để trở thành phi công?