Bryan Joseph Cruz

Trưởng phòng Công nghệ & Dịch vụ kỹ thuật số

EXPERTISE

IT Service Management (ITSM)

Quản lý hệ thống CNTT

Microsoft Office365 & Quản trị viên toàn cầu Azure

Windows Server Domain Environment

Thiết kế mạng: Mạng có dây & không dây

Bảo mật CNTT & Ngăn chặn mất dữ liệu

EDUCATION

HAU Cử nhân Khoa học Công nghệ thông tin chuyên ngành Quản trị mạng 2010

Tốt nghiệp Học viện mạng Cisco 2010

HAU Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông 2005

PROFESSIONAL JOURNEY

Hỗ trợ CNTT, Nhóm hàng không Alpha 2010

Quản trị viên CNTT, Tập đoàn hàng không Alpha 2011

Công nghệ & Dịch vụ kỹ thuật số, Trưởng nhóm Hàng không Alpha 2018

RECOGNITIONS

Certified ITIL 2011v3, Cert# GR750339307BC, Apex Global

Certified ISO 9001:2015 Auditor, TUV Rheiland