Capt. Manuelito Velasco III

Trưởng phòng Chất lượng, An toàn & Tuân thủ

EXPERTISE

Chuyên gia trong các quy định hàng không dân dụng

EDUCATION

Upset Prevention and Recovery Training (Netherlands)

Khóa học kiểm định chất lượng / an toàn chì (Úc)

Quản lý chất lượng và dịch vụ hàng không (IATA)

Khóa học đặc biệt thực thi hàng không (ICAO)

Approved Training Organization Inspector Course (ICAO)

Kiểm định ISO 14001, đào tạo tài liệu

Super King Air 350 Type Rating (USA)

Khóa học thí điểm hướng dẫn (SF260 TurboProp, C172)

Academic Instructor Course

Đào tạo phi công quân sự, Trường bay PAF

Cử nhân Khoa học, Học viện Quân sự Philippine

PROFESSIONAL JOURNEY

Super King Air 350 Pilot (Asian Air Safari)

Approved Training Organization Inspector (CAAP)

(Safety) Enforcement Inspector (CAAP)

Pilot Examiner (CAAP)

Hướng dẫn viên bay và mặt đất (WCC Aviation)

Director for Operations, PAF Education and Training Command

Giám đốc đào tạo, PAF Reservist Training

Giáo viên thí điểm ở Cessna 172 và SF-260 TP (PAF)

RECOGNITIONS

Huy chương thành tích xuất sắc

Cán bộ của năm

Nhiều giải thưởng quân sự và thư khen thưởng