Cristopher Magdangal

Giám đốc khu vực - Châu Á-Thái Bình Dương

EXPERTISE

Chiến lược, Tầm nhìn & Sứ mệnh Xây dựng

Quản lý nguồn tài nguyên & Ước lượng

Hoạt động tình báo

Nghiên cứu & Ước lượng

Quản lý dự án & Quản lý hoạt động

Đàm phán & Các liên minh chiến lược

EDUCATION

Thạc sĩ Quản lý, Viện Quản lý Châu Á

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Hệ thống Hải quân, Học viện Quân sự Philippine

PROFESSIONAL JOURNEY

Trưởng phòng hoạt động, Tổng thống an ninh, Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hoà Philippines

Cán bộ hành chính và hướng dẫn viên quân sự, Học viện Quân sự Philippine

Kế hoạch và phối hợp an ninh cho APEC, ASEM & Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

RECOGNITIONS

Danh sách của Dean, Viện Quản lý Châu Á

Thuộc Về Chủ Tịch Legion of Honor

Thủ khoa, Lệnh hải quân và Khóa học nhân viên

Salutatorian/Magna Cum Laude, Học viện Quân sự Philippine