Gina Vallejo

Trưởng phòng nhân sự và phát triển tài năng

EXPERTISE

Quản trị nhân sự

Quản lý văn hóa doanh nghiệp

Quản lý hiệu suất và hành vi của con người trong tổ chức

Quan hệ lao động, lao động và công nghiệp

Đào tạo và phát triển tổ chức

Tìm nguồn cung ứng và tài năng

EDUCATION

Thạc sĩ Quản lý, Chương trình Mở rộng Đại học Philippines tại Pampanga

Thạc sĩ khoa học về quản lý nguồn nhân lực, University of Sto. Thomas

Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học, Đại học Philippines

PROFESSIONAL JOURNEY

Tư vấn nhân sự, Dịch vụ tư vấn và quản lý TASK

Trưởng phòng Quản lý nguồn nhân lực, Monocret Construction Philippines, Inc.

Giám đốc nhân sự cấp cao, Công ty SM Hotels and Conventions

Giám đốc Tiếp thị và Huấn luyện viên Phát triển Chuyên nghiệp, Giáo dục và Công nghệ Philippines tại Nhật Bản (PETJ)

Trưởng phòng Nhân sự cho Nhà của David David Nhóm các công ty, Ngân hàng Florida Tập Một Ngân hàng Nông thôn

Giảng viên thỉnh giảng / Giáo sư bán thời gian, Đại học Holy Angel

Giám đốc nhân sự, Microtel Global Solutions, Inc.

Trưởng phòng Nhân sự và Quản trị, Trường Agape Christian của FloridTHER, Inc., Philippines

Giám đốc nhân sự (Cấp quản lý cao cấp), Tập đoàn Mercantile Stores, Inc.

Giám đốc nhân sự (Cấp quản lý cao cấp), Madison Shopping Plaza, Inc. SM SM Pampanga

Cán bộ nhân sự (Cấp quản lý), Gift Gate, Inc.

Trợ lý nhân sự, Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc

RECOGNITIONS