Jay Guevarra

Trưởng phòng Tiện nghi & Thuộc tính

EXPERTISE

HVAC Expert, Kỹ thuật ứng dụng / Quản lý kỹ thuật

EDUCATION

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Bang Bulacan

Basic Occupational Safety and Health Training

PROFESSIONAL JOURNEY

Quản lý cơ sở, Alorica Philippines

Trợ lý Giám đốc điều hành, CB Richard Ellis

Kỹ sư hoạt động, Tagimenta Chemical Philippines

Kỹ sư cơ khí, A.V Paule Construction

Kỹ sư cơ khí, Al-Alttawi Food Processing

RECOGNITIONS

Accredited Pollution Control Officer, DENR

Cadet Col trong đào tạo quân đội công dân

Chuyên gia bảo mật được chứng nhận