Maria Rufina Santos

Head of Student Affairs & Client Relations

EXPERTISE

Quản lý dịch vụ khách hàng

Chăm sóc khách hàng / Cam kết của khách hàng

Student Relationship Fostering

Student Affairs Assessment & Evaluation

Kinh nghiệm sinh viên tốt nghiệp

Đa dạng sinh viên

EDUCATION

Thạc sĩ quản lý trong quản lý kinh doanh, Đại học Philippines

Cử nhân nghệ thuật trong kinh tế học, Đại học Philippines

AS Bằng cấp trong Phát triển trẻ em, Cao đẳng Mission, Hoa Kỳ

PROFESSIONAL JOURNEY

Nhà giáo dục thời thơ ấu, Children’s Creative Learning Centers, Stanford Madera Grove, Hoa Kỳ

Credit Analyst, Supreme Financial Services Milpitas, Hoa Kỳ

Chuyên gia quản lý tài chính, Ngân hàng Quốc gia Philippine

RECOGNITIONS

Thủ khoa, Mission College, Hoa Kỳ

Board of Trustees Award, Mission College, Hoa Kỳ

Danh sách của Dean, Đại học Philippines