×
 
 

Các khóa học và chương trình thí điểm chuyên nghiệp

Alpha Aviation Group (AAG) cung cấp một danh mục toàn diện các khóa học thí điểm chuyên nghiệp và cơ hội cho các phi công tham vọng. Không giống như nhiều tổ chức đào tạo được phê duyệt (ATO) và các học viện đào tạo, hệ thống hoạt động của chúng tôi được thiết kế với phương pháp làm việc tập trung vào ngành hàng không. Điều này đảm bảo rằng tất cả sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có thể tích hợp liền mạch vào ngành công nghiệp hàng không, do đó làm giảm thời gian định hướng giữa tuyển dụng và bay.

Chúng tôi cung cấp các chương trình sau:

Bạn muốn biết về

Tùy chỉnh Chuyên nghiệp Khóa học thí điểm Các giải pháp?