×
 
 

Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP)

The Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách về hàng không dân dụng để đảm bảo an toàn, kinh tế và hiệu quả cho việc di chuyển hàng không.

Civil Aviation Administration of Vietnam (CAAV)

Các Civil Aviation Administration of Vietnam là cơ quan hàng không thuộc Bộ Giao thông vận tải Việt Nam. Nó xử lý và điều chỉnh hàng không dân dụng trong nước.

State Secretariat of Civil Aviation (SSCA)

Các State Secretariat of Civil Aviation là cơ quan của chính phủ Campuchia phụ trách hàng không dân dụng và sân bay trong nước.
 

European Aviation Safety Agency (EASA)

Các European Aviation Safety Agency là trung tâm của chiến lược an toàn hàng không của Liên minh châu Âu. Nhiệm vụ của nó là thúc đẩy các tiêu chuẩn chung về an toàn và bảo vệ môi trường cao nhất trong ngành hàng không dân dụng. Cơ quan phát triển các quy tắc an toàn và môi trường chung ở cấp độ châu Âu. Nó giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn thông qua kiểm tra tại các nước thành viên và cung cấp các chuyên môn kỹ thuật cần thiết, đào tạo và nghiên cứu. Cơ quan phối hợp làm việc với chính quyền quốc gia để thực hiện nhiều nhiệm vụ hoạt động như chứng nhận máy bay cá nhân hoặc cấp phép cho phi công.