×
 
 

Con đường đến một sự nghiệp hoàn thành như một phi công hàng không bắt đầu với Tập đoàn hàng không Alpha. Tháng đào tạo được đặt ra để trau dồi các học viên của chúng tôi để đáp ứng những khó khăn hàng ngày của một sự nghiệp thí điểm chuyên nghiệp. Những người làm cho nó bây giờ là một phần của các hãng hàng không quốc tế và địa phương lớn nhất. Chúng tôi tự hào trong việc sản xuất các phi công được đào tạo tốt nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Đây là một minh chứng cho cam kết liên tục của chúng tôi để xem một phi công được đào tạo AAG trong mỗi boong máy bay trong khu vực.