Một kỳ nghỉ bổ ích đang chờ bạn tại Alpha Aviation Group. Gửi CV của bạn ngay hôm nay tại human.resources@aag.aero.

Sự NGHIệP HÀNG KHÔNG

ALPHA AVIATION GROUP, EASA, CAAP, the CAAV, SCCA and ISO 9001:2015 Approved Training Organizational (ATO) ở Philippines đang cần những vị trí sau đây để gia nhập đội ngũ nhiệt tình và tận tụy của chúng tôi ở Clark, Pampanga.

Bồi thường lớn, gói lợi ích, và một nghề nghiệp xứng đáng đang chờ đợi các ứng cử viên thành công!