×
 
 

A320 Synthetic Flight Instructor (SFI) Course

Các Airbus 320 Synthetic Flight Instructor (SFI) khóa học là cho các phi công có kinh nghiệm với ATPL giấy phép và ít nhất 1.000 giờ bay trên kiểu đánh giá. Sau khi hoàn thành chương trình này cung cấp các yếu tố cần thiết cho trình độ chuyên môn của người hướng dẫn máy bay Airbus 320.

<div class="courses_"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="courses_col"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h2>Yêu Cầu Nhập Học và đăng ký</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Hồ sơ cá nhân với sự cố về thời gian chuyến bay và loại xếp hạng đã đăng nhập</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Sổ nhật ký thử nghiệm có thời gian bay thực tế ít nhất 1.000 giờ trên máy bay A320</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Giấy phép phi công vận tải hàng không hiện tại với loại xếp hạng A320 hiện tại</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Giấy phép NTC</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Giấy chứng nhận y tế loại 1</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Ít nhất cấp 4 về chứng chỉ tiếng Anh CAAP (ELP)</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Hộ chiếu</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Hai (2) miếng ảnh 2 "x 2" ID</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="courses_col"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="https://aag.aero/wp-content/uploads/2018/05/SFI-Course-1.png"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Sẵn sàng để trở thành phi công?