A320 Synthetic Flight Instructor (SFI) Course

Các Airbus 320 Synthetic Flight Instructor (SFI) khóa học là cho các phi công có kinh nghiệm với ATPL giấy phép và ít nhất 1.000 giờ bay trên kiểu đánh giá. Sau khi hoàn thành chương trình này cung cấp các yếu tố cần thiết cho trình độ chuyên môn của người hướng dẫn máy bay Airbus 320.

Admission and Application Requirements

  • Resume with a breakdown of logged flight time and type ratings
  • Pilot logbook with at least 1,000 hours of logged actual flight time on A320
  • Current Airline Transport Pilot License with current A320 Type Rating
  • NTC license
  • Class 1 Medical Certificate
  • At least Level 4 in CAAP English Language Proficiency (ELP) Certificate
  • Passport
  • Two copies of 2”x 2” ID photos

Sẵn sàng để trở thành phi công?

error: Content is protected !!