×
 
 

Cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc quốc tế trong các tiêu chuẩn hàng không kéo dài hơn và vượt xa những giấc mơ thí điểm của các học viên. Khi Tập đoàn Hàng không Alpha (Philippines) tiếp tục vươn lên tầm cao mới, nó bao trùm niềm vinh dự của việc xây dựng một tác động thực sự đến cộng đồng. Từ các chương trình tiếp cận đến dịch vụ công, AAG hiểu vai trò của mình trong việc giúp truyền cảm hứng cho giới trẻ đuổi theo sau giấc mơ thí điểm của họ.